Zendingscommissie

Zending is een Bijbelse opdracht. De Heere Jezus heeft ons de zendingsopdracht zelf gegeven: 'Ga dan heen, onderwijst alle volken en predikt het evangelie aan alle creaturen'.
 
De zendingscommissie wil de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van deze opdracht. De commissie stelt zich tot taak de gemeente bewust te maken van haar missionaire opdracht en het ontplooien van diverse activiteiten en het zendingswerk onder de aandacht te brengen van de gemeente en de betrokkenheid te vergroten.

 

De zendingscommissie is ingesteld door de wijkkerkenraad van wijk Centrum van de Hervormde Gemeente. Ze is een orgaan van bijstand en werkt onder verantwoording van de wijkkerkenraad.

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten