Geplaatst op 1 december 2021

Velen van u hebben begin dit jaar een toezegging gedaan voor de actie Kerkbalans 2021, ook wel de vrijwillige bijdrage genoemd. Er is door ongeveer 75% van de volwassen leden van onze wijkgemeente totaal zo’n € 149.000,- toegezegd. Wij hebben inmiddels het mooie bedrag van ruim € 133.500,- mogen ontvangen. Dat is mooi en daar zijn wij u natuurlijk erg dankbaar voor. Als u om welke reden dan ook uw toezegging nog niet heeft waargemaakt, verzoeken wij u vriendelijk dit z.s.m. alsnog te doen. Ook als u al wel het geld heeft overgemaakt, kunt u misschien nog iets extra’s missen? Ook als u destijds niet gereageerd heeft op de genoemde uitnodiging (u zit dan bij die overige 25%) is uw gift alsnog heel erg welkom. Het zou erg mooi zijn als we dit jaar financieel zodanig kunnen afsluiten dat wij laten zien dat we er hard aan werken de tekorten, die we al meerdere jaren hebben, te verminderen en misschien zelfs op termijn een sluitende begroting kunnen verantwoorden aan u. Het bankrekeningnummer voor de actie Kerkbalans is NL51RABO0373734123 t.n.v. KG HG Zwijndrecht o.v.v. Kerkbalans 2021. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar onze wijkkas. Het bankrekeningnummer hiervan is NL86RABO0313269610 o.v.v. Actie Kerkbalans 2021. Alvast heel hartelijk dank.

De kerkrentmeesters