Geplaatst op 1 december 2021

U heeft het waarschijnlijk al opgemerkt. Op de collecteblokken in de kerk is een plaat gelegd met twee gaten waarin de bekende collectezakken hangen. Wat is hier de bedoeling van? Vanaf het begin van de coronapandemie kunnen wij niet meer op de gebruikelijke manier collecteren via het doorgeven van de collectezakken voor Diaconie en Kerkbeheer. De meeste van u doen hun bijdrage voor de collecte op digitale wijze via de Appostel-App of door een bedrag over te maken naar de wijkkas. Omdat veel mensen nog thuis collectebonnen hebben liggen, bieden wij de mogelijkheid deze alsnog aan te bieden na de dienst bij de uitgangen van de kerk. Op het tableau hebben wij drie letters geplakt met de volgende aanduidingen:

D = Diaconie doel van die zondag;

K = Kerkbeheer;

C = Collecteblok voor het herstel van de corridor