Geplaatst op 14 september 2021

Beste gemeenteleden,

Vandaag zijn Cora en haar man Stephen aangekomen in Nederland. Stephen ziet voor het vaderland van Cora. Hij heeft een visum gekregen om 90 dagen in Nederland te kunnen verblijven. In die tijd zien ze ernaar uit om jullie allemaal (weer) in levenden lijve te kunnen ontmoeten.

Nigeria 

Sinds 2012 is Cora Nyam Theunisse verbonden met Jeugd met een Opdracht. Ze nam deel aan verschillende opleidingen bij deze internationale christelijke organisatie, eerst als student en daarna als staflid. God leidde haar in 2017 naar Nigeria, waar ze op dit moment woont en werkt met haar man Stephen, die ze daar heeft leren kennen. Ze wonen in Jos, in huis met Stephens vader. Hun huis is een thuis voor veel buurtbewoners: veel kinderen komen langs, maar ook volwassenen op zoek naar een luisterend oor, gebed, eten, een veilige plek, of gewoon wat gezelschap. Ook komen er elke week tientallen mensen naar hun huis voor bijbelstudies. Op deze manier geeft Cora in de eigen leefgemeenschap handen en voeten aan haar geloof.

Dit was niet de werkplek die Cora en Stephen in eerste instantie voor deze periode hadden gepland. Toch is deze ervaring met het dagelijks leven in Nigeria tot zegen en bepaalt het Cora nog dichter bij de noodzaak van het gebed. Naast deze directe omgeving zijn Cora en Stephen de afgelopen maanden ook betrokken geweest bij een project dat erop gericht is om iedereen (in Nigeria) de kans te geven een bijbel te bezitten en te kunnen lezen. Ook zijn ze acht weken op outreach geweest met studenten van de DTS (Discipelschap Training School) in Abuja. In verschillende arme wijken van de stad wordt dan geëvangeliseerd.

Nederland

Cora en Stephen zullen de komende drie maanden vooral op Heidebeek, in Heerde/Epe verblijven. Stephen gaat daar de ‘School van Gebed’ doen (van Jeugd met een Opdracht), en Cora zal als staflid hierbij aanwezig zijn. Op dit moment is Cora online al druk bezig met het leren kennen van het team en voorbereidingen voor de school. Af en toe zullen ze een weekend vrij hebben, en er zal ook zeker tijd zijn voor ontmoeting met de gemeente. Een gemeenteavond zal ook plaatsvinden in deze periode, de datum en verdere details hiervan volgen nog. Hierbij alvast van harte uitgenodigd! Cora en Stephen zien ernaar uit om familie, vrienden en bekenden in het echt te ontmoeten.

Missie

Na de periode in Nederland zullen ze samen weer teruggaan naar Nigeria. Cora en Stephen voelen zich geroepen om daar de ‘School van Gebed’ te gaan pionieren. Studenten uit Nigeria zullen daar opgeleid en toegerust worden om voorbeden te doen.

De God nu van de hoop, moge u vervullen 

met alle blijdschap en vrede in het geloven, 

opdat u overvloedig bent in de hoop, 

door de kracht van de Heilige Geest.


Romeinen 15:13


Financiële steun

Naast uw gebed is ook uw financiële ondersteuning nog steeds hard nodig. U kunt Cora’s uitzending ondersteunen door een gift over te maken naar het Diaconie bankrekeningnummer: NL 86 ABNA 0981 600115 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Zwijndrecht met als omschrijving ‘Steun Cora Theunisse’.


WhatsApp update

Elke maand geeft Cora een update via WhatsApp over haar werk en leven in Nigeria. Mocht u dit willen ontvangen, kunt u een bericht sturen naar 06-50950053.


Cora en Stephen (terug) in Nederland