Geplaatst op 13 april 2021

Hieronder volgt de aanbeveling voor de diaconale collectes van zondag 18 april, zondag 25 april en 2 mei. Beide collectes bevelen we graag bij u aan.

De wijkdiaconie


ZONDAG 18 APRIL – HUISWERKBRIGADE

Zondag 18 april is de diaconale collecte bestemd voor de Huiswerkbrigade. De diaconieën van de Develhof, de Lindtse Kerk, De Hoeksteen en Diverz bieden huiswerkbegeleiding, bijles en hulp bij de Nederlandse taal aan voor leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs en alle leerjaren van het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij om hulp aan leerlingen die opgroeien in gezinnen die om financiële redenen niet in staat zijn gebruik te maken van het aanbod van de professionele huiswerk- en bijlesinstituten. Een team van deskundige vrijwilligers, veelal afkomstig uit het onderwijs, staat voor de leerlingen klaar.


ZONDAG 25 APRIL - PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM ‘DE HERBERG’

Zondag 25 april is de diaconale collecte bestemd voor het Pastoraal Diaconaal Centrum ‘De Herberg’ in Oosterbeek. Dit centrum wil een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden voor mensen die – om wat voor reden dan ook - even afstand moeten nemen van hun woon-werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. In een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende Bijbel en met professionele begeleiding bieden zij liefdevolle aandacht.


ZONDAG 2 MEI - DIACONALE COLLECTE 

Op zondag 2 mei is de diaconale collecte bestemd voor het evangelisatiewerk. Het budget dat beschikbaar is voor het evangelisatiewerk komt helemaal uit de twee collecten die jaarlijks hiervoor gehouden worden en de losse giften die we ontvangen. In deze tijd is het evangelisatiewerk niet zo zichtbaar dan in normale tijden, echter achter de schermen gebeurt er toch heel veel. In 2020 zijn er nieuwe vlaggen en een nieuw boekje gemaakt t.b.v. de Open Kerk op zondag, werden materialen voor de Alphacursus aangeschaft en droegen we financieel bij en werkten mee aan het platform Kerken in Zwijndrecht. Deze Stichting heeft o.a. rond Pasen, Pinksteren en Kerst het evangelie verspreid via kranten en Social Media. Daarnaast heeft zij het Paas-Ommetje, de Kerstspeurtocht en Alpha Online geïnitieerd, waardoor we ondanks de maatregelen toch de mensen in Zwijndrecht konden bereiken met de blijde boodschap van Jezus Christus. Verder is een start gemaakt met het werk in sectie200. We zijn blij met de toezegging van negentien gemeenteleden om hieraan mee te gaan werken. Sectie200 bestaat uit een groep gemeenteleden die door ‘Pastoraat Langs Nieuwe Wegen’ gekoppeld zijn aan het evangelisatieteam. Dit zijn gemeenteleden die niet betrokken meeleven met de gemeente en daardoor niet zichtbaar zijn voor ons maar de kerk is ook niet zichtbaar voor hen. Dat willen we gaan veranderen door contact met hen te leggen op een laagdrempelige manier, waardoor ze zich gezien zullen voelen en we met hen ons geloof en leven kunnen delen. We bevelen de collecte van zondag 2 mei dan ook van harte bij u aan en danken jullie bij voorbaat voor jullie financiële steun en gebed.

De evangelisatiecommissie