Geplaatst op 8 april 2021

"Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;"

Deze zondag mogen we weer bidden voor de zendingswerkers waarmee wij ons verbonden weten.

- Björn en Marlies werken voor de GZB op het Indonesische eiland Java. ebedsbrief april  

  • In de nieuwsbrief die begin deze maand verschenen is staat te lezen dat Björn en Marlies op zoek zijn naar een auto, ze zijn dankbaar dat ze ondertussen een auto hebben gevonden.
  • Op Palmzondag mocht Björn voor het eerst in het Indonesisch voorgaan tijdens een kerkdienst , we zijn erg dankbaar dat dit goed ging.
  • We hopen de komende periode verschillende predikanten te kunnen gaan bezoeken (de Corona maatregelen in acht nemend). Bid of God ons onderweg beschermt en ons goede ontmoetingen wil geven.
  • Blik op Jezus. Wanneer je onze gebedsbrieven terugleest, zie je dit punt vaker terug komen. Maar we blijven het aan jullie vragen: wil je bidden of wij onze blik gericht blijven houden op Jezus? We geloven dat dit het allerbelangrijkste is, wat wij ook deze maand weer zó nodig gaan hebben.


- Cora en Stephen mogen voor Jeugd met een Opdracht leven en werken in Nigeria. Gebedsbrief april  

  • Danken dat God door ons heen werkt.
  • Danken dat de studenten hun diploma hebben gehaald.
  • Danken voor onze gezondheid.
  • Bidden voor de nieuwe gelovigen, dat ze dicht bij de Heere Jezus blijven.
  • Bidden voor Jeugd met een opdracht, wereldwijd is deze organisatie in 187 landen gevestigd.
  • Bidden dat de ontvoeringen in Nigeria zullen stoppen

- Marian en Christoph wonen en werken samen met hun dochter Mira in het Midden Oosten. *

Gebedsbrief april  Op 12 april begint voor de moslims de Ramadan. Bid dat Jezus zich openbaart in dromen en visioenen! Bid ook voor wijsheid voor het team, hoe ze hun dagen indelen in deze heetste maand van het jaar waarin het leven grotendeels 's nachts plaatsvindt. Er is nu ook covid in het land waar Marian en Christoph verblijven. Bid en dank voor bescherming van de gezondheid. Bid voor wijsheid hoe met elkaar om te gaan als team en tijdens de bezoeken aan de lokale bevolking.

* Werken onder moslims in het Midden Oosten is niet altijd zonder gevaar, daarom noemen we bewust hun achternamen niet en vermelden we ook de exacte plaats waar zij wonen niet.