Geplaatst op 14 mei 2018

Vorig winterseizoen ben ik samen met ouders, zondagsschool en de jeugdambtsdragers in gesprek gegaan over het thema ‘kind in de eredienst’. In de gemeente waren twee vragen aanwezig: Op welke manier worden de kinderen betrokken in de eredienst, en welke functie heeft de zondagsschool in het geheel. Ik heb gesprekken gehad met een twintigtal ouders met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar, de zondagsschool, de landelijke zondagsscholenbond en diverse andere gemeenten. 

Met de kerkenraad hebben we besloten om nu eerst terug te gaan naar de gemeente. Ouders hebben hier vragen over en ook voor de zondagsschool is het van belang om duidelijkheid te creëren. Om hier op een goede manier mee verder te gaan splitsen we voor het vervolg twee onderdelen. We pakken voor de komende periode de adviezen rondom de zondagsschool op. De andere punten komen terug bij de beleidspunten, zingen in de eredienst en leerdienst. Hier zal op een later tijdstip aandacht aan gegeven worden. Daarbij nemen we de adviezen mee als startpunt voor de gesprekken.

De centrale vraag voor deze avond(en) zal zijn: 'Welke plaats heeft de zondagsschool voor u op de zondag?'

Om samen met u in gesprek te gaan over het thema zondagsschool en eredienst, hebben we ervoor gekozen om focusavonden te houden. Op deze avonden willen we jullie als gemeenteleden ontmoeten en jullie bevragen over dit thema. Dit zal gaan in kleine groepen waardoor gemeenteleden bij elkaar kunnen ontdekken wat er leeft. En waarom keuzes worden gemaakt. Door met deze vorm aan de slag te gaan kunnen alle gemeenteleden aansluiten en kunnen we samen ontdekken wat voor onze gemeente nodig is.

Uiteraard hopen we met veel gemeenteleden in gesprek in te raken over dit onderwerp. 

Wilt u zo spoedig mogelijk doorgeven wanneer u kunt komen. Dat kan via de volgende link: https://goo.gl/forms/RwYxYYl9JbPHc0PG3

Uiteraard hopen we dat veel gemeenteleden aanwezig zullen zijn!

Hartelijk groet,

Kees-Erik, Marco, Maarten en Hans