Geplaatst op 28 april 2020

Collecten:

- Gebruik de app Kerkgeld op tablet of smartphone. App Kerkgeld is te downloaden in de App store of Google Play.

- Webshop op skg.collect.nl/327: klik hier

- Op rekeningnummer van de wijk: NL86 RABO 0313 2696 10 t.n.v. Hervormde Gemeente Zwijndrecht onder vermelding van het doel (1e collecte, 2e collecte, Collecteblok Zendingsbus) en bedrag)

- OR code: