Geplaatst op 6 februari 2019

Ook dit jaar zijn er vanuit de Kerken in Zwijndrecht weer scholen uitgenodigd om naar de kerk te komen. Het is geweldig dat we op deze manier zo’n 200 kinderen op 12, 13 en 20 maart welkom kunnen heten de Bethelkerk. We vertellen de kinderen een geschiedenis uit de Bijbel, zingen met ze, kijken rond in de kerk en vertellen wat er in de kerk nu eigenlijk gebeurt. Een prachtige manier om met hen ook in gesprek te gaan over de God van de kerk.

Voor deze actie zijn er vrijwilligers nodig die tijdens deze ochtenden een groep kinderen begeleiden. Het programma duurt van 09.00 tot 10.30 uur. Helpt u/ jij mee om dit project mogelijk te maken? Want zonder hulp is deze actie niet mogelijk!

Geef je op bij Anita van Beek

tel. 06 30 54 40 00

e-mail: anita-vanbeek@hotmail.com