Geplaatst op 10 oktober 2018

We herinneren u aan de gemeenteavond die op donderdag 18 oktober gehouden zal worden. De avond begint om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur wordt er koffie en thee geschonken. Na een bijbelstudie in kleine groepjes, krijgt u informatie over de manier waarop de kerkenraad de beleidsspeerpunten heeft opgepakt of nog gaat uitwerken. Verder gaan we graag in op de vragen die bij u leven over het reilen en zeilen in de gemeente. We hopen u te ontmoeten!

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, Fons Oorschot