Geplaatst op 2 februari 2023

SCHILDEREN KERKZAAL 

Zoals u waarschijnlijk weet, doen wij ons best om onze mooie Oude Kerk in goede conditie te houden. Wij hadden vorig jaar het schilderen van de binnenkant van de kerkzaal op de planning staan. Door de vele andere zaken die toen speelden zijn wij daar niet aan toegekomen. Een paar weken geleden hebben wij de drie ontvangen offertes met elkaar vergeleken en een keuze gemaakt. Dit betekent dat medio februari dit werk gaat worden uitgevoerd door Schildersbedrijf Rietveld uit Hendrik-Ido-Ambacht. Zij gaan alle wanden sausen, de vier pilaren schilderen en waar nodig het grijze plafond bijwerken. Met name de muren krijgen speciale aandacht. U is waarschijnlijk opgevallen dat het stucwerk om de paar jaar moet worden bijgewerkt omdat het hier en daar loslaat. De oorzaak hiervan zijn de zouten en mineralen die in de stenen zitten. Dit is kenmerkend voor monumentale gebouwen. Heel binnenkort zal door een specialist een advies voor het type verf worden gegeven en kan het werk beginnen. Het werk zal geen belemmering geven om ’s zondags de erediensten te houden in de kerk. Begin maart ziet de binnenkant van onze kerk er weer uit zoals het hoort. Voor vragen kunt u natuurlijk de kerkrentmeesters aanspreken.


EEN HEEL MOOI LEGAAT ONTVANGEN

Inmiddels alweer jaar geleden hebben wij via een notaris bericht ontvangen dat een gemeentelid ons een heel mooi legaat heeft toebedeeld. Wij zijn haar, en bovenal God, dankbaar dat hierdoor weer zaken kunnen worden aangepakt met als doel de groei en instandhouding van onze wijkgemeente. Het duurt altijd lang voordat alle administratieve werkzaamheden zijn doorlopen. Half januari is het mooie bedrag overgemaakt en dit is geheel bestemd (geoormerkt) voor onze eigen wijk. De kerkrentmeesters gaan de komende tijd een voorstel uitwerken en voorleggen aan de kerkenraad. Wij houden u op de hoogte.