Geplaatst op 4 juli 2018

De afgelopen weken hebben we als jeugdambtsdragers gesproken met gemeenteleden over de rol en de plek van de zondagsschool. We kijken terug op mooie ontmoetingen. Afgelopen week hebben wij als jeugdambtsdragers met elkaar gesproken over deze avonden. In de zomervakantie zal er een advies gemaakt worden en dit advies zal in de eerstvolgende vergadering van de kerkenraad worden besproken. We hopen daarna samen met de betrokken leidinggevenden tot een definitief plan te komen, zodat we voor 2019 met een besluit kunnen komen.