Er is 1 recent bericht dat alleen zichtbaar is voor leden. Log in om het te bekijken.
Gebedspunten van onze zendingswerkers
Maandelijks mogen we in de kerkdienst speciaal bidden voor de zendingswerkers waarmee wij ons verbonden weten, dat zijn Cora en Stephen, in Nederland en Nigeria, Marian en Christoph, nu nog in Nederland, en Hans en Gerrie in Malawi. De gebedspunten publiceren wij op de website, zodat u ze
Afsluiting seizoen
Nog een aantal weken en dan is het verenigingsseizoen alweer afgelopen. Traditioneel sluiten we het seizoen af met de hele gemeente. Daarom zal ook dit jaar de themacommissie zich inzetten om een gezellige avond te organiseren. De afsluiting zal op zaterdag 29 juni plaats vinden in en rondom Eltheto.
Jaarmarkt
De jaarmarkt vindt plaats op zaterdag 15 juni van 10.00 tot 15.00 uur. Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Bij de algemene berichten in dit kerkblad vindt u meer informatie. Om de jaarmarkt te organiseren hebben we veel hulp nodig. U kunt ook uw bijdrage leveren. We zijn op zoek naar: Mensen
Uit de kerkenraad
Zoals al eerder in dit kerkblad geschreven, heeft de kerkenraad op de vergadering van donderdag 14 maart jl. het voorgenomen besluit genomen om de middagdienst te vervroegen naar 16.30 uur. We hebben daarbij gevraagd om eventuele op- en aanmerkingen op dit voorgenomen besluit te melden, zodat die meegenomen
Diaconale collecte vakantieweken
 Voor mensen met een handicap of beperking is op vakantie gaan niet altijd even vanzelfsprekend. Dit kan ook gelden voor vrouwen en mannen die geen partner (meer) hebben. ‘Voor Elkaar Vakantieweken’ organiseert vakanties waarin zorg en begeleiding geboden wordt en waar rekening gehouden wordt
Koningsdag in het Badhuis
Op Koningsdag was het weer gezellig druk in Het Badhuis. Ondanks dat het fris was buiten en er vaak regen dreigde, viel de regen uiteindelijk erg mee en werd er veel gebruik gemaakt van het springkussen. Buiten werden er heel veel hamburgers en wraps verkocht. Door de kou kwamen er veel bezoekers even
‘Eerste hulp bij kleine letters' in het Badhuis
Zit u weleens met uw handen in het haar? Wat moet je doen met een brief die je niet begrijpt? Kent u uw rechten? Bent u bekend met alle voorzieningen op juridisch vlak? Begrijpt u alle kleine lettertjes? Het is een veelgehoord probleem bij een dagvaarding, een onterechte boete of bezwaarprocedure. De
Ontvangen legaat
Recent hebben wij van een notaris bericht gekregen dat uit een erfenis van een overleden gemeentelid een legaat is nagelaten voor het kerkbeheer van de Oude Kerk. Dit legaat is inmiddels ook al ontvangen en het betreft een bedrag van ruim € 40.000,00. Wij zijn hier natuurlijk heel dankbaar voor. Wij