Gebedspunten zendingswerkers

Komende zondag mogen wij de voorbeden doen voor de zendingswerkers waarmee wij ons verbonden weten.

De gebedspunten zijn hier te downloaden zodat u, als u dat wilt, ook thuis mee kunt bidden voor hen.

 

2018-03-16 22 33 19-format beamernieuws voorbeden - PowerPoint

Dringende oproep Paasevangelisatie actie

 

Hallo allemaal,

 

We zijn dringend op zoek naar mensen die mee willen doen op 24 maart!

Er zijn nog maar enkele aanmeldingen voor deze dag.

Zou je alsjeblieft willen meedoen aan deze mooie kans om mensen in Zwijndrecht te bereiken?

 

Op Zaterdag 24 maart het goede nieuws brengen van Jezus en van Pasen!

Winkelcentra: Oudeland, Kort Ambacht, Noord en Walburg.

Read more...

Rouwkaart

Het leek me wel goed om u er op te wijzen dat we sinds kort de rouwkaart van een overleden gemeentelid, op de zondag dat het overlijden wordt afgekondigd, op het mededelingenbord in de hal van Eltheto ophangen. Het is best wel lastig om de informatie over condoleance en begrafenis te onthouden als de dominee de kaart voorleest. Op deze manier kunt u dan altijd de kaart nog even nalezen.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Fons Oorschot

Van de predikant

 

CENSURA MORUM
Zondag 25 maart zullen we bij leven en welzijn op de laatste zondag voor Goede Vrijdag het Heilig Avondmaal vieren. We hopen dat dat tot zegen zal zijn, persoonlijk en voor ons als gemeente. Er zijn zaken die die zegen kunnen belemmeren of wegnemen. Zondige praktijken namelijk waarvan we weten dat we er mee moeten stoppen. Zijn er zulke praktijken onder avondmaalgnagers dan krijgt u de gelegenheid dat te bespreken met uw sectieouderling of met mij. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart.

Read more...

Drempelgroeters zondag 18 maart

09.30 uur: Jennie Idsinga, Cock Kreukniet en Paul van Buren.
17.00 uur: Marianne Oorschot, Kitty Rijkhoek en Bart van Dongen.

Uit de kerkenraad

Tijdens de kerkenraadsvergadering van dinsdag 6 maart zijn de volgende punten besproken en besloten.
o Peter van de Poel is door de kerkenraad benoemd als lid van het Breed Moderamen.
o De kerkenraad heeft besloten om verder te gaan met het vervullen van de drie vacatures voor (wijk)ouderling. Het betreft de vacatures van de broeders: Ad den Boer, Jan-Kees Pronk en Ko Steketee.

Read more...

Start restauratie kerktoren

Zoals u hebt kunnen zien is de aannemer gestart met de restauratie van de kerktoren. Zoals aangegeven zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Dit zal via korte stukjes in het kerkblad en wat uitgebreider via de website van de Oude Kerk plaatsvinden. Als eerste is er een steiger gebouwd rond de toren. Dit werk heeft een hele week geduurd, dit omdat deze steiger geheel vrij moet blijven van de kerk en de toren. Hij mag dus niet op het dak van de kerk steunen. Afgelopen week is men gestart met de voorbereidingen voor het demonteren van de luidklok, de klokkenstoel en het aandrijfmechanisme. Deze worden in de werkplaats gereinigd, opgeknapt en behandeld. Verder is ook gestart met het uitkleden van de toren, dit betekent het verwijderen van het afdichtingslood, koper en andere afdichtingen. Ook moest natuurlijk de antenne van de kerkradiozender worden verwijderd. Hierover leest u meer in het volgende stukje. Klik hier

Jubileum

Op donderdag 8 maart jl. bestond de Christelijk Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht 100 jaar. Onze broeders en zusters ‘van de Plesmanstraat’ hebben bij dit 100-jarig jubileum stil gestaan tijdens een bijeenkomst op zaterdagmiddag 10 maart. We vonden het fijn dat we als kerkenraad ook uitgenodigd waren en met een afvaardiging aanwezig konden zijn.

Read more...

Kom kijken naar patchwork

Op DV woensdag 11 april hopen we een bijzondere ochtend te hebben in Eltheto, welke heel goed aansluit bij ons jaarthema ‘Open je ogen’. Cora Groeneveld-Lagendijk komt haar patchwork en textiele werken laten zien over Bijbelse thema’s en ze vertelt hier ook haar verhaal bij. Dit doen we onder het genot van een kopje koffie of thee en wat lekkers. Iedereen is van harte welkom. Meer informatie over deze ochtend volgt later. U kunt mij ook bellen op tel. (078) 629 09 30.
Ria Reedijk

Bijeenkomsten in de stille week

Dit jaar willen we in de zogenaamde Stille Week korte bijeenkomsten organiseren op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. Als gemeente komen we samen om te bidden, te zingen, stil te zijn en te luisteren naar een korte meditatie. Sober en eenvoudig. Op deze manier leven we bewust toe naar Goede Vrijdag en Pasen. De bijeenkomsten zullen in de Oude Kerk gehouden worden van 19.30 tot uiterlijk 20.15 uur. Reserveert u deze avonden alvast in uw agenda?

Koor- en samenzang Oude Kerk Zwijndrecht

Op zaterdag 24 maart wordt er een zangavond georganiseerd in het teken van Passie en Pasen. Medewerkende koren zijn het Christelijk Young Lady’s Choir Hadassah en het Samengesteld Mannenkoor Zeeland. Mark Brandwijk verzorgt een vleugelsolo en Gerard de Wit een orgelsolo. De avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. De collecte is bestemd voor de Stichting Vrienden Reformatorisch Christelijk Onderwijs Schotland, voorheen Vrienden van Mannafields. Inmiddels ondersteunen de vrienden drie schooltjes in Schotland. Hartelijk welkom.

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten