Er zijn 6 recente berichten die alleen zichtbaar zijn voor leden. Log in om ze te bekijken.
Gemeenteavond YONA
Dinsdag 22 januari hopen we als gemeente het volgende thema te bespreken: ‘You’re not alone’ (je bent niet alleen). Zelf hoop ik zondag 22 januari over dit thema te preken en met de jeugd van 16+ hierover in gesprek te gaan. Op dinsdagavond 22 januari hopen we als gemeente verder na te denken over
Diaconale collecte - De Herberg
Zondag is de diaconale collecte bestemd voor het Pastoraal Diaconaal Centrum ‘De Herberg’ in Oosterbeek. Dit centrum wil een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden voor mensen die – om wat voor reden dan ook - even afstand moeten nemen van hun woon-werksituatie en zich willen bezinnen
Actie vakantietassen
ACTIE VAKANTIETAS Helpt u en help jij mee het vullen van een vakantietas voor kinderen in
Youth Prayer Night
Deze gebedsavond voor jongeren van 12 tot 25 jaar, jeugdleiders en iedereen die zich jong voelt, gaat
Interkerkelijke week van gebed
Maandag 21 januari tot en met vrijdag 25 januari worden er elke dag van 19.00 uur (inloop 18.45 uur)
Mattheus 28 : 18-20
En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei:  Mij is gegeven alle macht in hemel en op