Thank You

De zomerperiode ligt weer achter ons, we gaan ons opmaken als gemeente voor het 'winterseizoen'. Als het buiten dan nog 25 graden is klinkt dit wat vreemd, maar het is een vreugde om straks weer Samen bij Eén te mogen zijn. In de zomermaanden heb ik veel achter de schermen mogen doen in de gemeente.Samen met de meelezers en de jeugdambtsdragers hebben we de conceptversie van het groeiplan gemaakt. Daarnaast heb ik het catecheseseizoen voorbereid en voorbereidingen getroffen voor komend jaar. Dit jaar zal in het teken staan van het thema Samen bij Eén. De HGJB heeft geloofsopvoeding als speerpunt hier bij staan. In de zomerperiode heb ik gesprekken gehad met enkele gezinnen in de gemeente over geloofsopvoeding. Het waren mooie en waardevolle gesprekken. Om hier een vervolg aan te geven is er 27 oktober een thema-avond georganiseerd in samenwerking met de HGJB rondom het thema geloofsopvoeding. We gaan met elkaar aan de slag met nieuw kringmateriaal (Voorleven) van de HGJB wat speciaal is gericht op de opvoeding. Mijn verlangen is dat we als gemeente elkaar kunnen steunen rondom de opvoeding van de kinderen, ik denk dat het materiaal van de HGJB hier heel goed voor geschikt is. Uiteraard volgt er later nog een uitnodiging. Verder zal ik dit jaar vooral ook bezig zijn rondom het nieuw te vormen jeugdbeleid. Kortom er staat weer veel te wachten dit jaar. Ik mag dit werk doen doordat God hier de krachten voor geeft. Dat maakt me dankbaar. In deze zomerperiode heb ik vaak geluisterd naar het volgende lied Thank You. Ik ben dankbaar dat ik als God het geeft u als gemeente dit winterseizoen weer mag dienen!

 

Hartelijke groet,

 

Hans Mouthaan

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten