Aanmelden geloofsopvoedingskringen

Op 27 oktober 2016 hebben we de start gehad als gemeente rondom opvoedingskringen. We hebben deze avond met een grote groep ouders kennis gemaakt met het nieuwe materiaal van de HGJB (Voorleven). Dit materiaal wil ouders aan elkaar verbinden rondom het thema opvoeding. Op deze avond hebben we gemerkt dat het ontzettend waardevol is om als ouders met het nieuwe materiaal aan de slag te gaan. Het materiaal geeft inzichten rondom de pedagogische en de theologische kant van de opvoeding. Het jaarthema is ‘Samen bij Één’. Bewust is er voor gekozen om dit jaar daarom ook de nadruk te leggen op geloofsopvoeding. Het zou een zegen zijn als we als ouders elkaar kunnen ondersteunen in de opvoeding. Ik ben ervan overtuigd dat we met dit materiaal in kleinschalige kringen dit kunnen bereiken. Omdat niet iedereen 27 oktober aanwezig kon zijn staan hier enkele linkjes naar:

Voorleven

Een flyer met uitleg.

Hoe krijgen de kringen vorm in de Oude Kerk?

Een link om op te geven voor één van de kringen.

Het is van harte aanbevolen om hier als ouders betrokken in te zijn. Het is namelijk ontzettend leerzaam om van elkaar te leren, om elkaar te ontmoeten en te leren van het materiaal wat wordt aangeboden. Er is een proefles aanwezig, deze kan ik digitaal naar u opsturen. Stuur dan een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Er zijn vijf leeftijdscategorieën om je voor op te geven. De kringen komen twee keer per jaar samen bij iemand thuis. Om kringen niet te groot en te klein te laten worden bestaan de kringen uit minimaal 5 en maximaal 10 leden. Het zou ideaal zijn als beide ouders bij deze avonden aanwezig zijn. Eén van de kringleden verzorgt de datumprikker en de communicatie met de kerkelijk werker. Tot en met 31 december 2016 is het mogelijk om op deze manier op te geven, daarna zal ik een voorlopige indeling maken van de kringen. Deze voorlopige indeling wordt in januari 2017 naar jullie gemaild, dan kan er eventueel nog gewisseld worden.

Op deze manier kunnen we als gemeente samen aan de slag rondom het thema geloofsopvoeding.

Alvast bedankt voor het invullen!

Groeten,

Hans Mouthaan

0651802732

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten