Discipel van Jezus

Wat betekent dat nu eigenlijk? Deze week zijn we begonnen bij de catechese 16+ met het onderwerp discipelschap. Een prachtig thema om dit jaar veel van te leren. Discipel betekent leerling. Een discipel van Jezus betekent dan ook dat we Hem gaan volgen en van Hem gaan leren!

We hebben drie dingen besproken:

1: Wat betekent discipel zijn?

2: Hoe wordt ik gestimuleerd om discipel te zijn?

3: Wie neemt het initiatief?

Zelf ben ik geraakt door het verhaal van Petrus. Als Jezus wandelt over de zee (Math. 14:22-36), dan kunnen we ontdekken wat discipel zijn betekent. Allereerst maakt Jezus zich bekend in vers 27, Hij neemt het initiatief. Jezus zelf is voor Petrus dé stimulans om naar Hem toe te gaan. En discipel zijn betekent dat je een stap moet zetten, naar Hem toe (vers 29). Een grote verandering begint altijd met een kleine stap. Petrus klimt overboord, dat is een kleine stap met grote gevolgen. Om te groeien in het geloof, om leerling te zijn van Jezus is het belangrijk om steeds weer een kleine stap te zetten, dan gebeuren er grote dingen! De woorden van het volgende lied geven krachtig de kern van dit verhaal weer. Ik hoop dat we op de catechese nog veel van deze ‘leermomenten’ krijgen.  Opwekking 789 'Lopen op het water'

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten