Groeiplan online

Na een intensieve periode van gesprekken, schrijven en overdenken mogen we als jeugdambtsdragers het groeiplan presenteren. Klik hier om het groeiplan te downloaden.

 

Beleidsplan
Begin 2016 hebben we als jeugdambtsdragers van de Oude Kerk Zwijndrecht, ons bezonnen op het jeugdwerk in de gemeente. De aanleiding hiervoor was het beleidsplan dat is opgesteld voor de periode 2013-2016. Hierin werd de wens beschreven om een groeiplan op te stellen. Dit om te kijken of we voor alle leeftijden jeugdwerk aanbieden dat past bij de ontwikkeling van het kind en om overlap van activiteiten te voorkomen. We mogen signaleren dat we veel jeugdwerk hebben met gedreven leidinggevenden die oog en hart hebben voor onze jongeren. Anderzijds signaleren we soms overlap in (leer)activiteiten. Nu mag het jeugdwerk enerzijds een “thuis” zijn voor onze jongeren maar anderzijds moet het meer zijn dan enkel ‘een gezellig samen zijn’ - jeugdwerk moet relevant zijn. Ook in het jeugdwerk gaat het om de toekomst, het eeuwige leven, wat al hier op aarde gestalte mag krijgen. We beseffen dat het God is die geloof werkt in de harten van jong en oud. Maar tegelijk ontslaat dit ons als gemeente niet van de verantwoordelijkheid bewust te investeren in het jeugdwerk en alle passende middelen en vormen van jeugdwerk in te zetten. Het is daarbij ons verlangen om kinderen en jongeren te begeleiden bij het ontwikkelen van een persoonlijke relatie met God, zodat zij zelf mogen weten en belijden dat Jezus Christus hun persoonlijke redder is.

Read more...

Aanpassing leeftijden 'groeiplan'

Volgende week maandagavond hopen we u te ontmoeten rondom het thema, 'samen groeien in de kerk van nu'. In de voorbereidingen zijn we  gezamenlijk, mede door het meedenken vanuit de gemeente bewust geworden van een belangrijke levensfase die we niet hadden opgenomen voor deze avond. Namelijk de leeftijd van 0-3 jaar. Omdat wij als jeugdambtsdragers deze mening delen willen we graag ook gezamenlijk naar deze leeftijd kijken. De inschrijving van 4-9 jaar wordt nu dus 0-9 jaar. Ben je benieuwd naar verschillende ontwikkelingen in de leeftijden klik dan hier..

Tot volgende week maandag!

Korte uitleg ‘groeitermen’

Als eerste, deze termen heten niet voor niets groeitermen. Immers een christen blijft zijn hele leven groeien; het zijn vooral groeirichtlijnen en geen eindstations! De groeitermen zijn ook geen programma’s; vaak kan een groeiterm vooral bereikt worden door de manier waarop je werkt, de vormen die je kiest. Daarom is het goed om met elkaar te gaan kijken welke elementen kinderen en jongeren kunnen leren en oefenen in een bepaalde leeftijd!

 

Read more...

Ontwikkelingen per leeftijdscategorie

Op 30 mei zullen we gezamenlijk kijken naar groeien in de gemeente. We doen dit aan de hand van werkvormen, en we kijken naar de ontwikkelingen van de kinderen in verschillende leeftijden. Er zijn verschillende ontwikkelingen zichtbaar als je ouder wordt. Deze worden hier in het kort uitgelegd.

Read more...

Samen groeien in de kerk van nu

Als jeugdambtsdragers zijn we ontzettend dankbaar met het vele werk dat wordt verricht in het jeugdwerk. Het is enorm belangrijk om tijdens het opgroeien van de kinderen als gemeente om de kinderen en jongeren heen te staan. Een plek waar met elkaar het geloof gedeeld wordt.

Vanuit het beleidsplan van 2012-2016, wordt de wens uitgesproken om een groeiplan als gemeente op te stellen. Deze wens willen we dit voorjaar gaan beantwoorden.

 

Als jeugdambtsdragers hebben we het verlangen om met elkaar te gaan kijken wat we kinderen leren en laten oefenen in een bepaalde leeftijd. We merken namelijk dat het van belang is om met elkaar te weten wat we onze kinderen en jongeren leren en laten oefenen. De relevantie van het leren en oefenen is enorm belangrijk om met elkaar de motivatie vast te houden om allerlei clubs en verenigingen te organiseren.

Op 30 mei willen we met jullie als leidinggevende en met ouders nadenken welke dingen wij kinderen willen leren en laten oefenen. Na deze avond wordt er een groeiplan opgesteld, door betrokkenen in het jeugdwerk en in samenwerking met de jeugdambtsdragers. Het is goed om te weten voor jullie dat dit de basis vormt waarmee we volgend jaar zullen nadenken over het beleidsplan 2017-2021.

Daarom nodigen we u als ouders en betrokkenen in het jeugdwerk van harte uit voor 30 mei! Inschrijven voor de avond kan hier.

Vriendelijke groet,

Kees-Erik, Jan-Henk, Chris en Hans

 

Bijlage

Download hier de uitnodiging voor deze avond.

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten