Zending is een Bijbelse opdracht. De Heere Jezus heeft ons de zendingsopdracht zelf gegeven:   

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader
en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden
heb, in acht te nemen

De zendingscommissie wil de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van deze opdracht. De commissie stelt zich tot taak de gemeente bewust te maken van haar missionaire opdracht en het ontplooien van diverse activiteiten en het zendingswerk onder de aandacht te brengen van de gemeente en de betrokkenheid te vergroten.

De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:

  • dhr. (Christiaan) Nijsink, voorzitter (a.i.)
  • dhr. (Marcel Boertje), secretaris
  • mw. (Wilma) Buitendijk, penningmeester
  • dhr. (Bert) De Heer (diaken)
  • mw. (Jos) Visser
  • dhr. (Ewout) Vijfhuizen
  • dhr. (Peter) Dekker
  • mw. (Lisanne) Reedijk