De Hervormde Vrouwendienst (HVD) is een groep vrouwelijke vrijwilligers in de Oude Kerk die omzien naar de oudere leden van de gemeente. Iedere HVD-medewerkster heeft haar eigen bezoekadressen. Een keer per maand bezoekt zij een gemeentelid. Als zij op bezoek gaat geeft zij het blad "Lichtspoor" van de IZB af. Ook wordt er met verjaardagen een bezoek gebracht en er wordt aandacht geschonken aan de huwelijksjubilea van 40, 50, 55 en 60 jaar.


Bijeenkomsten
In de winterperiode van september tot mei worden er bijeenkomsten georganiseerd. De middagen worden gehouden in het wijkgebouw Eltheto. Elke middag wordt geopend met zingen, gebed, schriftlezing en een meditatie door de predikant. De psalmen en liederen die worden gezongen worden gepresenteerd op de beamer.


Meer informatie
Wilt u meer weten over het werk van de HVD dan kunt u contact opnemen met mw. Maaijen - den Besten.