Bijzonder is het te kunnen vertellen dat dit de enige commissie is binnen de kerk waar elk gemeentelid deel van uitmaakt. Een unieke commissie zou je kunnen zeggen! Maar wat is evangelisatie en waarom is daar een commissie voor?

Het van Dale woordenboek omschrijft evangelisatie als prediking naast de kerkelijke eredienst. Je kan het zien als vertellen wie Jezus voor jou is aan klasgenoot of collega, maar ook ‘prediking’ in je gedrag, bijvoorbeeld gastvrij zijn of vriendelijk blijven. Dit maakt dat elke gemeentelid betrokken is bij evangelisatie, omdat elk gemeentelid Jezus Christus kent, maar iedereen op een andere manier Zijn beeld draagt.

Toch is er ook een commissie. Zij hebben de taak om samen met de kerkenraad na te denken over hoe wij als gemeente het evangelie kunnen delen met hen die God niet kennen of willen kennen. Deze commissie vindt dat evangeliseren of getuige zijn een een manier van leven is van de hele gemeente is, maar ondervindt ook dat het in de praktijk niet altijd makkelijk is. Want hoe sta je als christen in een maatschappij die niet (altijd) geïnteresseerd is in wie Jezus is? De leden van de commissie zoeken daarom naar manieren om het evangelie te delen, zodat elk gemeentelid zijn/ haar talenten in kan zetten.

Mocht je vragen of ideeën hebben, laat het gerust weten (ec@oudekerkzwijndrecht.nl).