Het koor 'Met Hart en Stem' is opgericht in november 1986 op initiatief van enkele gemeenteleden uit de Nederlands Hervormde wijkgemeente Centrum te Zwijndrecht. De naam van het koor is ontleend aan Psalm 100 vers 5 (oude berijming) waar geschreven staat: 

Gaat tot Zijn poorten in met lof,
met lofzang in Zijn heilig hof;
looft Hem aldaar met hart en stem;
prijst Zijnen naam; verheerlijkt Hem.

De doelstelling van het koor is de verspreiding van het Evangelie via koorzang.

Van 1987 tot 2009 stond het koor onder leiding van dhr. (Bert) Kruis uit Noordeloos. Vanaf 1 december 2009 staat het koor onder leiding van dhr. (Edwin) Van Dijk uit Papendrecht.

Het koor organiseert minimaal 1 keer per jaar een concert, daarnaast wordt er op uitnodiging medewerking verleent aan radio- en tv-opnamen. Tevens treedt het regelmatig op in verpleegtehuizen, verzorgingscentra etc.

Meer informatie over het koor leest u op website van 'Met Hart en Stem'.