Het is cruciaal om als gemeente bij dit onderdeel stil te staan. Steeds meer wordt duidelijk door verschillende onderzoeken dat de impact van ouders ontzettend belangrijk voor het geloof is van de kinderen. Geloven leren kinderen en jongeren niet alleen in de kerkelijke gemeente maar juist ook thuis. Dat levert vragen op. Want op welke manier kan je als ouder dit nu goed overbrengen theologisch maar ook pedagogisch? In gesprekken met ouders heb ik gemerkt dat er behoefte is om hier in een kleine kring met andere ouders over te kunnen spreken. Al enkele jaren draaien er verschillende kringen rondom dit thema.

Het materiaal ‘Voorleven’ 

Voorleven wil ouders praktische handvatten aanreiken om met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden en geloven. Uniek is de focus op zowel de pedagogische als de bijbels-theologische kant van opvoeden. De nieuwe serie Voorleven bestaat uit vier boekjes en bestrijkt de leeftijd van 0 tot en met 16 jaar, ouders kunnen op die manier met hun kind meegroeien. Met concrete opdrachten en prikkelende gespreksvragen wordt een open gesprek bevorderd waarin ouders kunnen leren van elkaar. Voorleven biedt een unieke combinatie: zowel de pedagogische als de bijbels-theologische kant van opvoeden wordt belicht. We hopen dat ouders aan de hand van Voorleven niet alleen een goede avond met elkaar hebben, maar ook meer betrokken op elkaar raken als gezin. Wil je het materiaal een keer inzien? Neem dan contact op via: kerkelijkwerker@oudekerkzwijndrecht.nl

Aan de slag

Het ideaalbeeld rondom de geloofsopvoedingskringen is als volgt: Als ouders een baby krijgen volgt er een doopgesprek met de predikant. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een doopavond aangeboden door de kerkelijk werker. Hier worden de doopouders voor uitgenodigd. Op deze avond wordt mede de eerste kringavond uit het boekje Voorleven behandelt. De doopouders kunnen na deze avond aansluiten bij een draaiende kring, of vormen samen met de andere doopouders een nieuwe geloofsopvoedingskring.

Het kringmateriaal vanuit de HGJB bestaat uit 4 boekjes met in totaal 34 programma’s, ingedeeld op leeftijdstijdcategorie. Er worden 2 thema’s per leeftijdsjaar aangeboden. In de regel is het zo dat ouders aangesloten zijn bij een kring waarbij de oudste kinderen ongeveer even oud zijn, waardoor de thematiek hen aanspreekt in de opvoedsituatie waarin zij zich bevinden. In de gemeente is het zo dat er vier kringen kunnen draaien (uiteraard is het mogelijk om grote groepen te splitsen):

0 t/m 3 jaar 4 leeftijdsjaren x 2 thema’s = 8 thema’s

4 t/m 7 jaar 4 leeftijdsjaren x 2 thema’s = 8 thema’s

8 t/m 11 jaar 4 leeftijdsjaren x 2 thema’s = 8 thema’s

12 t/m 16 jaar 5 leeftijdsjaren x 2 thema’s = 10 thema’s

De kringen draaien volledig zelfstandig, het is wel goed om 1 iemand de praktische zaken te laten organiseren (uitnodigen, datumprikker, contacten met kerkelijk werker etc.)..

Voor de kringleden vraag het de volgende voorbereiding:

-de casus en bijbehorende vragen lezen om in het thema te komen.

-de twee artikelen lezen: elk programma bevat een pedagogisch artikel en een bijbels- theologisch artikel.

Verder zal de avond dan als volgt ingericht kunnen worden:

- Opening met gebed en evt. zingen van bijpassende liederen (liedtips in het programma)

- Leven – lezen van de casus en kort bespreken van de vragen onder de casus + de verdiepingsvragen

- Lezen – lezen van het bijbelgedeelte en bespreken van de bijbehorende vragen

- Leren van het leven – uitvoeren van de werkvormen/opdrachten en met elkaar bespreken

 

Kinderen zijn al gedoopt?

Het kan zijn dat u kinderen al lang gedoopt zijn, maar dat u wel heel graag wilt aansluiten. Uiteraard is dat geen probleem. Er draaien inmiddels voldoende kringen. Wilt u bij een kring aansluiten neem dan contact op met: kerkelijkwerker@oudekerkzwijndrecht.nl

Vragen? Suggesties?

Vanaf januari 2017 zijn we gestart met de opvoedingskringen. Het is een zegen als we als gemeente naar elkaar omzien en elkaar kunnen bemoedigen juist ook in de opvoeding van de kinderen. Ik hoop dat de opzet en het materiaal wat we gebruiken de juiste materialen zijn. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik het graag. Mail dan naar kerkelijkwerker@oudekerkzwijndrecht.nl