Om de 2 weken wordt er op maandagavond met een groep gemeenteleden gebeden. We beginnen met het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en gaan daarna in gebed voor elkaar, onze gemeente en overige zaken die onze aandacht vragen. Van harte welkom.