Datum Voorganger
zo 11-12-2022 9:30 Ds. F. Maaijen
zo 11-12-2022 16:30 Ds. G.J. Anker
zo 18-12-2022 9:30 Ds. F. Maaijen
zo 18-12-2022 16:29 Ds. F. Maaijen
zo 25-12-2022 9:30 Ds. F. Maaijen
zo 25-12-2022 16:30 Ds. S.A. Doolaard
ma 26-12-2022 10:00 Kinderkerstfeest
za 31-12-2022 19:00 Ds. F. Maaijen