Voorganger: Ds. F. Maaijen
Bijzonderheden: Bevestiging ambtsdragers
Tekstgedeelte: 2 Petrus 1:10-11


Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.


Liturgie

Weerklank 235 | Eer wordt er in Gods gemeente
Psalm 135 : 1,2
Psalm 119 : 3
Psalm 119 : 9
Psalm 119 : 84
Psalm 84 : 3,6
Psalm 75 : 1,2
Psalm 108 : 1,2

Media

Beamerpresentatie: Alleen zichtbaar voor leden. Log in om te bekijken.
Geluidsopname: Beluisteren

Video