Voorganger: Ds. G.J. Anker
Bijzonderheden: Voorbereiding Heilig Avondmaal
Tekstgedeelte: Mattheüs 19:9-13


En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan. En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.  Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.


Liturgie

Weerklank 328 : 1,2 | Wij komen vol verlangen
Psalm 33 : 1
Psalm 48 : 6
Psalm 81 : 12
Psalm 118 : 3
Psalm 27 : 5,7
Psalm 73 : 14

Media

Beamerpresentatie: Alleen zichtbaar voor leden. Log in om te bekijken.
Geluidsopname: Beluisteren

Video