Voorganger: Ds. F. Maaijen
Bijzonderheden: Openbare Belijdenis
Tekstgedeelte: Psalm 16:8


Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.


Liturgie

Weerklank 419 : 1,2 | Abba Vader
Psalm 111 : 1,2
Openbare Belijdenis:
- Formulier
- Ja woord + handen oplegging
- Antwoord 1 van de HC
- Lied gezongen door de groep
- Nodiging aan het Heilig Avondmaal + Vermaning
- Gezamenlijk belijden van het geloof
- Psalm 48: 6
- Gebed voor de doop
- Beantwoorden van de doopvragen
- Ps. 87: 4
- Bediening Heilige Doop
- Gez. 12: 7
- Dankgebed
Psalm 119 : 67,83
Psalm 25 : 2,7
Psalm 68 : 10

Media

Beamerpresentatie: Alleen zichtbaar voor leden. Log in om te bekijken.

Video