Voorganger: em. Ds. H.J. van der Veen
Tekstgedeelte: 1 Koningen 21:3
Thema: Niet te koop


Maar Naboth zei tegen Achab: Laat de HEERE daarvan bij mij geen sprake doen zijn, dat ik u het erfelijk bezit van mijn vaderen zou geven!


Liturgie

Weerklank 467: 1, 4 en 5 | Van u zijn alle dingen
Psalm 24 : 1
Psalm 34 : 2,3
Psalm 37 : 9 en 20
Psalm 16: 3 en 6
Psalm 136: 11, 12, 22, en 26

Media

Beamerpresentatie: Alleen zichtbaar voor leden. Log in om te bekijken.
Geluidsopname: Beluisteren

Video