Voorganger: Ds. F. Maaijen
Bijzonderheden: Hemelvaartsdag
Tekstgedeelte: Efeze 1 : 20b;:2 : 6


(…) toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,

en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,


Liturgie

Op Toonhoogte 259 | Glorie aan God
Op Toonhoogte 441 | Elk oog zal Hem zien als Hij komt
Weerklank 383 | Voor 't oog van Zijn discipelschaar
Psalm 47 : 1,3
Psalm 47 : 4
Psalm 98 : 1,2
Psalm 21 : 13
Psalm 149 : 3,5
Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijnen troon

Media

Beamerpresentatie: Alleen zichtbaar voor leden. Log in om te bekijken.
Geluidsopname: Beluisteren

Video