Voorganger: Ds. F. Hoek
Tekstgedeelte: Romeinen 8:22,23 en 26


Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.


Liturgie

Weerklank 364 : 1,2 | Nooit kan ’t geloof te veel verwachten,
Psalm 118 : 1
Psalm 69 : 14
Psalm 103 : 3
Psalm 42 : 1
Gez. 5 : 3

Media

Beamerpresentatie: Alleen zichtbaar voor leden. Log in om te bekijken.
Geluidsopname: Beluisteren

Video