Kerkgebouw

Oude Kerk
Kerkstraat 49
3331 XL Zwijndrecht


Kerkenraad

Predikant
Ds. (Floor) Maaijen
predikant@oudekerkzwijndrecht.nl
06-22858204
Scriba
Dhr. (Kees) de Jong scribaoudekerk@pkn-zwijndrecht.nl
Kerkelijk werker Mw. (Henriët) Verweij
henriet.verweij@pkn-zwijndrecht.nl
Ouderling-kerkrentmeesters
Dhr. (Jules) Turk
kerkrentmeesters@oudekerkzwijndrecht.nl
Ouderling Vorming & Toerusting
Dhr. (André) Boelaars
andre.boelaars@pkn-zwijndrecht.nl 
Diaconie
Dhr. (Edwin) Stolk
diaconie@oudekerkzwijndrecht.nl
Jeugdouderling
Dhr. (Kees Erik) van Beek
jeugdouderling@oudekerkzwijndrecht.nl
Jeugddiaken
Dhr. (Bas) Noorland
jeugddiaken@oudekerkzwijndrecht.nl 

Ga naar het overzicht van de volledige kerkenraad inclusief contactgegevens (alleen zichtbaar voor leden).


Gebouwen en beheer

Eltheto
Mw. (Erica) Van der Velden - Vermeulen
eltheto@oudekerkzwijndrecht.nl
Het Badhuis
Dhr. (Gerben) Bremmer
gerbenbremmer@hetbadhuis-zwijndrecht.nl
Koster

kerkrentmeesters@oudekerkzwijndrecht.nl
Verhuur Eltheto
Dhr. (Jules) Turk
huur@oudekerkzwijndrecht.nl


Communicatie

Beamer
Mw. (Petra) Den Boer - Penning
beamer@oudekerkzwijndrecht.nl
Contactblad
Mw. (Ruth) Toes - van Beek
contactbladoudekerk@pkn-zwijndrecht.nl
Gemeentegids

gemeentegids@oudekerkzwijndrecht.nl
Kerkblad

kerkblad@oudekerkzwijndrecht.nl
Webmaster
Dhr. (Bart) Reedijk
webmaster@oudekerkzwijndrecht.nl
Redactie / kopij website
Dhr. (Arie) Barendrecht, Dhr. (Bart) Reedijk
webredactie@oudekerkzwijndrecht.nl


Verenigingen

Zondagsschool Immanuël
Dhr. (Bart) van Dongen
zondagsschool@oudekerkzwijndrecht.nl


Commissies en overige

Bijbelkringen
Dhr. (André) Boelaars
bijbelgespreksgroepen@oudekerkzwijndrecht.nl
Koor 'Met Hart en Stem'
Mw. (Marjolein) Kreukniet
koor@oudekerkzwijndrecht.nl
Mannenvereniging
Dhr. (Mees) Los
mannenvereniging@oudekerkzwijndrecht.nl
Vrouwenvereniging
Mw. (Els) Buter - Buitendijk
vrouwenvereniging@oudekerkzwijndrecht.nl
Activiteitencommissie
Mw. (Cato) Schipaanboord - Ebbers
activiteitencommissie@oudekerkzwijndrecht.nl
Hervormde Vrouwendienst
Mw. (Marja) Maaijen
hvd@oudekerkzwijndrecht.nl
Thuisfrontcommissie Cora
Mw. (Janine) de Wit
tfccora@oudekerkzwijndrecht.nl
Thuisfrontcommissie Marian
Dhr. (Marcel) Boertje
tfcmarian@oudekerkzwijndrecht.nl
Themacommissie
Dhr. (Peter) Gouweloos
themacommissie@oudekerkzwijndrecht.nl
Zendingscommissie
Dhr. (Marcel) Boertje
zendingscommissie@oudekerkzwijndrecht.nl