Indien er geen beschikking is over internet, is het mogelijk om kerkdiensten in de Oude Kerk  te beluisteren via de kerkradio. Kerkradio is bestemd voor ouderen en langdurig zieken, die niet meer naar de kerk kunnen komen en toch graag verbonden willen blijven met onze wijkgemeente. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dat via de predikant, de sectieouderling of een diaken kenbaar maken.


Het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Zwijndrecht is ook aangesloten op de kerkradio. Eenmaal in de veertien dagen is op zondagmiddag de dienst in de Oude Kerk te volgen.


De coördinator van de kerkradio is bereikbaar via kerkradio@oudekerkzwijndrecht.nl.