Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester, diakenen.

Taken

  • Taak van een predikant: bediening van het Woord van God en de sacramenten en het geven van pastorale zorg, onderricht en toerusting.
  • Taak van ouderlingen: dragen mede verantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en de sacramenten en leggen van huisbezoeken af. Een aantal ouderlingen heeft een specifieke taak, zoals bijvoorbeeld het scribaat.
  • Taak van ouderlingen-kerkrentmeester: zorgen voor de materiĆ«le belangen van de gemeente.
  • Taak van diakenen: dienen aan de Avondmaalstafel, het inzamelen en uitdelen van liefdegaven en geroepen tot de dienst der barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld.

 

Contact

De contactgegevens van de kerkenraadsleden vindt u hier.

Komende kerkdiensten


21-01-18 | 09:30
Ds. F. Maaijen | Zwijndrecht

21-01-18 | 17:00
Ds. I. Hoornaar | Ermelo

Komende activiteiten

22-01 > 18:45- 21:00
Week van gebed

22-01 > 20:00-
Verkiezingsavond

23-01 > 18:45- 21:00
Week van gebed

23-01 > 20:00-
Inzicht in de geestelijke wereld

24-01 > 18:45- 21:00
Week van gebed