Van de predikant

Zondagmorgen 22 oktober zullen bij leven en welzijn Livia Holster, Zoë Schouten, Julia Zoutewelle, Sanne Bil en Evi Borsboom gedoopt worden. De doop is een bijzonder teken van het ondergedompeld worden in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voor de ouders is er geloof nodig om die doop op de juiste wijze te ontvangen voor hun kind. Voor ons allen is geloof nodig om de rijkdom en de betekenis van de doop te verstaan en er uit te leven. Overdenk deze dingen als u er in die doopdienst bij hoopt te zijn. Opdat de doop geen dood en leeg ding is, maar levende werkelijkheid in het geloof. Zoals in het lied van Sela wordt gezongen: uit het water van de doop putten wij geloof en hoop.

 

BIJBELSTUDIEKRING
Maandagavond 16 oktober bestuderen we verder de toespraak die Petrus hield op de Pinksterdag. Wat met name leerzaam is is om te zien hoe hij vanuit het Oude Testament belicht wat er gebeurde in de komst van Christus en van de Geest. Hebt u ook belangstelling om mee te doen? Hartelijk welkom.

BIJBELKRING
Dinsdagmorgen en -avond 17 oktober en woensdagmorgen en -avond 25 oktober lezen we op de bijbelkring verder in de eerste brief van Petrus. De openingsverzen van zijn brief zijn van grote rijkdom en zeggingskracht. Opnieuw trof het mij hoe er in de Bijbel over de uitverkiezing wordt gezongen, en op welke wijze de gelovigen worden verbonden aan het evangelie van Jezus Christus. Ik zie weer uit naar goede ontmoetingen. Kom in de kring, ‘s morgens om half tien, ‘s avonds om kwart voor acht.

 

ONTMOETINGSMIDDAG
Donderdagmiddag 19 oktober zijn alle gepensioneerden en alleenstaanden weer welkom op een gezellige middag in Eltheto. Vanaf kwart over twee wordt er gezorgd voor koffie en thee. Vanuit de Bijbel wordt een meditatie gehouden. Iemand van de stichting ‘Ontmoeting’ zal ons een inkijkje geven in het leven zwervers en daklozen, en hoe deze christelijke organisatie die mensen opvangt en hulp biedt. Alle reden om er weer bij te willen zijn. We begroeten u graag. Wilt u gehaald en weer thuis gebracht worden, één telefoontje naar mijn vrouw (tel. 6458471) en we zullen dat regelen.

 

ISRAËLAVOND

Dinsdagavond 17 oktober is de tweede avond in een serie van drie over de joodse feesten. Die avonden worden gehouden in ‘De Ark’ (achter de parkeergarage bij de Jumbo). Sinds enkele maanden fungeert de Zwijndrechtse interkerkelijke werkgroep ‘Hart voor Israël’ en die werkgroep is ook partner bij het organiseren van deze avonden. Het is goed om als christelijke gemeente te weten wat de wortels zijn van onze christelijke feestdagen. Pasen en Pinksteren ontstonden niet vanuit het luchtledige, maar vanuit het Oude Testament en de eeuwenlange geschiedenis van Israël.

 

ISRAËLREIS 2018
Van 24 april tot 8 mei hopen we een mooie reis naar het land van de Bijbel te gaan maken. Wie met eigen ogen het land aanschouwt en Jeruzalem ziet heeft nog meer beeld bij wat de Bijbel ons zegt. Met diepe indrukken gaan mensen dan weer naar huis. Ook u hebt er belangstelling voor? Of zou er meer over willen weten? Bij mij is al het programma te verkrijgen, maar zaterdagmiddag 18 november zal er in Eltheto een presentatie van deze reis worden gegeven. Dan zal ook alle informatie worden verkregen. Dus, zet hem in de agenda en hartelijk welkom zaterdagmiddag 18 november om 14.00 uur.

 

TER AFSLUITING
Als u dit leest zijn wij als het goed is weer thuis en terug van een kort verblijf aan de zonnige kust van de Middellandse Zee. Misschien wel een beeld van het leven: je kunt en zult niet altijd in een prachtig heerlijk klimaat op aangename wijze je levensweg gaan. De eeuwigheid is er nog niet. Maar wel Hij die eeuwig is. Aan Zijn trouw en goedheid bevelen we elkaar aan.
Ds. Floor Maaijen

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten